Fietsen – algemeen

Fietsen – algemeen

Nadat je het lopen hebt afgerond loop je door naar het einde van het plein en maak je een bocht naar rechts waarna je de fietsenstalling in loopt. Daar ga je naar je fiets en maak je je gereed voor het fietsen. Je mag de fiets niet eerder uit de stalling halen dan dat je je helm hebt opgezet en vastgemaakt! Daarna loop je met de fiets aan de hand naar de balk met tijdregistratie aan het einde van de fietsenstalling; daar begint je fietstijd te lopen. Pas na de balk mag je op je fiets stappen!

Als je terugkomt van het fietsen moet je voor de balk met tijdregistratie van de fiets stappen! Daar wordt dan geregistreerd wat je netto fietstijd is! In de wisselzone mag alleen met de fiets aan de hand gelopen worden. Je mag je helm ook pas losmaken en afzetten als je je fiets hebt opgehangen aan de buizen! Vervolgens neem je je spullen mee voor het schaatsen en loopt je door naar het einde van de fietsenstalling waar je een bocht naar links maakt richting de schaatshal.

Stayeren is niet toegestaan:

Tijdens de wedstrijd mag NIET gestayerd worden! Voor de nieuwelingen: stayeren is het zodanig vlak achter een voorganger fietsen dat men daar voordeel van heeft omdat de voorganger de wind ‘afvangt’. Triathlon is echter een individuele sport en het fietsonderdeel moet worden gezien als een tijdrit; het is jouw prestatie om op eigen kracht de finish te bereiken! Stayeren is dus niet toegestaan in triathlons en duathlons waar men in de wedstrijden minimaal twaalf meter afstand moet houden. Deze afstand wordt gemeten van voorwiel naar voorwiel, dus effectief betekent dit ruim 10 meter netto tussenruimte tussen het achterwiel en het voorwiel van twee deelnemers. Om iedere deelnemer heen geldt een ‘stayerzone’ van twaalf meter lang en drie meter breed (anderhalve meter aan beide zijden). Er rijden op het fietsparcours motoren rond met juryleden en ook langs de kant van het fietsparcours staan juryleden om valsspelers te noteren en door te geven aan de wedstrijdleiding. Voor overtreders geldt dat er als straf per 5 km 1 minuut wordt opgeteld bij de tijdsduur van het fietsen!

Veiligheid:

We hebben een autoluw fietsparcours en verkeersregelaars doen hun uiterste best om jouw een vrije en vlotte maar vooral veilige doorgang te bieden. We kunnen echter niet op elk kruispunt een verkeersregelaar zetten! Je blijft ten allen tijde een verkeersdeelnemer die zich aan de regels van de wegenverkeerswet moet houden! Houdt rechts, verleen voorrang waar dat moet, pas je snelheid aan bij dat van de medeweggebruikers en let goed op, niet alleen voor andermans maar vooral ook voor je eigen veiligheid!

LET OP: Er mogen voor ieders veiligheid GEEN OORDOPJES gedragen worden tijdens het fietsen! Als dit geconstateerd wordt dan wordt je gediskwalificeerd!

Milieu:

We proberen de wedstrijd zo milieu vriendelijk te organiseren dus met zo weinig mogelijk afval en milieu vriendelijke producten. Dat verwachten we ook van onze deelnemers. Als je dus gelletjes etc. vol meeneemt voor gebruik tijdens de wedstrijd, neem ze dan ook weer leeg mee terug en gooi ze niet halverwege ergens in de berm. Voor overtreders geldt dat er als straf 5 minuten wordt opgeteld bij de tijdsduur van het fietsen!

CONTACTGEGEVENS
Wintertriathlon Leeuwarden
Barkentijn 27
9613 GK Meerstad
PRIVACY
Wij verzamelt voor deelname van onze wedstrijden persoonlijke gegevens van u. Lees hier meer over uw hoe wij deze gegevens gebruiken.
© 2024 Wintertriathlon Leeuwarden